Κατηγορίες

DANCE DISCIPLINES 1

DANCE STYLE Classical Ballet Contemporary Jazz Musical Bollywood Belly Dance Ethno Street Dance / Hip-Hop Break Dance Disco / Pop Fitness Dance Acro Dance Cheerleading Show Dance
TIME LIMITS Solo (1 dancer) …until 2':15" Duo (2 dancers) ...until 2':30" Small Group (3-7 dancers) ...until 3':00" Large Group (8-13 dancers) ...until 3':00" Formation (14-25 dancers) ...until 4':00" Production (26 + dancers) ...until 5':00"
AGE Mini Kids ...3-5 years old Juvenile ...6-8 years old Junior ...9-11 years old Youth ...12-15 years old Adult ...over 16 years old Professional ...over 18 years old

DANCE DISCIPLINES 2

DANCE STYLE Latin Ballroom Caribbean (Salsa, Bachata, Merengue) Arg. Tango All Ladies Formation L&B Zeimpekiko Hasapiko Syrtaki
TIME LIMITS Solo (1 dancer) ...1':30" till 2':00" Duo/Couple (2 dancers) ...1':30" till 2':00" Group/All Ladies (over 5 dancers) ...till 3':30" Formation (4-8 couples) ...till 5':00"
AGE Babies ...up to 5 years old Juveniles ...6-11 years old Junior ...12-16 years old Youth ...17-20 years old Amateur ...over 16 years old Adults ...over 16 years old Rising Star ...over 18 years old Senior ...over 35 years old Professional ...over 18 years old

  SOLO

 • Classical Ballet Mini Kids (3-5 years old)
 • Classical Ballet Juveniles (6-8 years old)
 • Classical Ballet Junior (9-11 years old)
 • Classical Ballet Youth (12-15 years old)
 • Classical Ballet Adult (over 16 years old)
 • Classical Ballet Professional (over 18 years old)
 • Contemporary / Modern Mini Kids (3-5 years old)
 • Contemporary / Modern Juveniles (6-8 years old)
 • Contemporary / Modern Junior (9-11 years old)
 • Contemporary / Modern Youth (12-15 years old)
 • Contemporary / Modern Adult (over 16 years old)
 • Contemporary / Modern Professional (over 18 years old)
 • Jazz Mini Kids (3-5 years old)
 • Jazz Juveniles (6-8 years old)
 • Jazz Junior (9-11 years old)
 • Jazz Youth (12-15 years old)
 • Jazz Adult (over 16 years old)
 • Jazz Professional (over 18 years old)
 • Musical Mini Kids (3-5 years old)
 • Musical Juveniles (6-8 years old)
 • Musical Junior (9-11 years old)
 • Musical Youth (12-15 years old)
 • Musical Adult (over 16 years old)
 • Musical Professional (over 18 years old)
 • Bollywood Mini Kids (3-5 years old)
 • Bollywood Juveniles (6-8 years old)
 • Bollywood Junior (9-11 years old)
 • Bollywood Youth (12-15 years old)
 • Bollywood Adult (over 16 years old)
 • Bollywood Professional (over 18 years old)
 • *Belly Dance Mini Kids (3-5 years old)
 • *Belly Dance Juveniles (6-8 years old)
 • *Belly Dance Junior (9-11 years old)
 • *Belly Dance Youth (12-15 years old)
 • *Belly Dance Adult (over 16 years old)
 • *Belly Dance Professional (over 18 years old)
 • Ethno Mini Kids (3-5 years old)
 • Ethno Juveniles (6-8 years old)
 • Ethno Junior (9-11 years old)
 • Ethno Youth (12-15 years old)
 • Ethno Adult (over 16 years old)
 • Ethno Professional (over 18 years old)
 • *Street Dance / Hip-Hop Mini Kids (3-5 years old)
 • *Street Dance / Hip-Hop Juveniles (6-8 years old)
 • *Street Dance / Hip-Hop Junior (9-11 years old)
 • *Street Dance / Hip-Hop Youth (12-15 years old)
 • *Street Dance / Hip-Hop Adult (over 16 years old)
 • *Street Dance / Hip-Hop Professional (over 18 years old)
 • *Break Dance Mini Kids (3-5 years old)
 • *Break Dance Juveniles (6-8 years old)
 • *Break Dance Junior (9-11 years old)
 • *Break Dance Youth (12-15 years old)
 • *Break Dance Adult (over 16 years old)
 • *Break Dance Professional (over 18 years old)
 • *Disco / Pop Mini Kids (3-5 years old)
 • *Disco / Pop Juveniles (6-8 years old)
 • *Disco / Pop Junior (9-11 years old)
 • *Disco / Pop Youth (12-15 years old)
 • *Disco / Pop Adult (over 16 years old)
 • *Disco / Pop Professional (over 18 years old)
 • Acro Dance Mini Kids (3-5 years old)
 • Acro Dance Juveniles (6-8 years old)
 • Acro Dance Junior (9-11 years old)
 • Acro Dance Youth (12-15 years old)
 • Acro Dance Adult (over 16 years old)
 • Acro Dance Professional (over 18 years old)
 • Show Dance Mini Kids (3-5 years old)
 • Show Dance Juveniles (6-8 years old)
 • Show Dance Junior (9-11 years old)
 • Show Dance Youth (12-15 years old)
 • Show Dance Adult (over 16 years old)
 • Show Dance Professional (over 18 years old)
 • *Cha Cha Cha Babies (up to 5 years old)
 • *Cha Cha Cha Juveniles (6-11 years old)
 • *Cha Cha Cha Junior (12-16 years old)
 • *Cha Cha Cha Youth (17-20 years old)
 • *Cha Cha Cha Amateur (over 16 years old)
 • *Cha Cha Cha Rising Star (over 18 years old)
 • *Cha Cha Cha Senior (over 35 years old)
 • *Cha Cha Cha Adult (over 16 years old)
 • *Cha Cha Cha Professional (over 18 years old)
 • *Samba Babies (up to 5 years old)
 • *Samba Juveniles (6-11 years old)
 • *Samba Junior (12-16 years old)
 • *Samba Youth (17-20 years old)
 • *Samba Amateur (over 16 years old)
 • *Samba Rising Star (over 18 years old)
 • *Samba Senior (over 35 years old)
 • *Samba Adult (over 16 years old)
 • *Samba Professional (over 18 years old)
 • *Rumba Babies (up to 5 years old)
 • *Rumba Juveniles (6-11 years old)
 • *Rumba Junior (12-16 years old)
 • *Rumba Youth (17-20 years old)
 • *Rumba Amateur (over 16 years old)
 • *Rumba Rising Star (over 18 years old)
 • *Rumba Senior (over 35 years old)
 • *Rumba Adult (over 16 years old)
 • *Rumba Professional (over 18 years old)
 • *Paso Doble Babies (up to 5 years old)
 • *Paso Doble Juveniles (6-11 years old)
 • *Paso Doble Junior (12-16 years old)
 • *Paso Doble Youth (17-20 years old)
 • *Paso Doble Amateur (over 16 years old)
 • *Paso Doble Rising Star (over 18 years old)
 • *Paso Doble Senior (over 35 years old)
 • *Paso Doble Adult (over 16 years old)
 • *Paso Doble Professional (over 18 years old)
 • *Jive Babies (up to 5 years old)
 • *Jive Juveniles (6-11 years old)
 • *Jive Junior (12-16 years old)
 • *Jive Youth (17-20 years old)
 • *Jive Amateur (over 16 years old)
 • *Jive Rising Star (over 18 years old)
 • *Jive Senior (over 35 years old)
 • *Jive Adult (over 16 years old)
 • *Jive Professional (over 18 years old)
 • *Waltz Babies (up to 5 years old)
 • *Waltz Juveniles (6-11 years old)
 • *Waltz Junior (12-16 years old)
 • *Waltz Youth (17-20 years old)
 • *Waltz Amateur (over 16 years old)
 • *Waltz Rising Star (over 18 years old)
 • *Waltz Senior (over 35 years old)
 • *Waltz Adult (over 16 years old)
 • *Waltz Professional (over 18 years old)
 • *Tango Babies (up to 5 years old)
 • *Tango Juveniles (6-11 years old)
 • *Tango Junior (12-16 years old)
 • *Tango Youth (17-20 years old)
 • *Tango Amateur (over 16 years old)
 • *Tango Rising Star (over 18 years old)
 • *Tango Senior (over 35 years old)
 • *Tango Adult (over 16 years old)
 • *Tango Professional (over 18 years old)
 • *V. Waltz Babies (up to 5 years old)
 • *V. Waltz Juveniles (6-11 years old)
 • *V. Waltz Junior (12-16 years old)
 • *V. Waltz Youth (17-20 years old)
 • *V. Waltz Amateur (over 16 years old)
 • *V. Waltz Rising Star (over 18 years old)
 • *V. Waltz Senior (over 35 years old)
 • *V. Waltz Adult (over 16 years old)
 • *V. Waltz Professional (over 18 years old)
 • *S. Fox Babies (up to 5 years old)
 • *S. Fox Juveniles (6-11 years old)
 • *S. Fox Junior (12-16 years old)
 • *S. Fox Youth (17-20 years old)
 • *S. Fox Amateur (over 16 years old)
 • *S. Fox Rising Star (over 18 years old)
 • *S. Fox Senior (over 35 years old)
 • *S. Fox Adult (over 16 years old)
 • *S. Fox Professional (over 18 years old)
 • *Quickstep Babies (up to 5 years old)
 • *Quickstep Juveniles (6-11 years old)
 • *Quickstep Junior (12-16 years old)
 • *Quickstep Youth (17-20 years old)
 • *Quickstep Amateur (over 16 years old)
 • *Quickstep Rising Star (over 18 years old)
 • *Quickstep Senior (over 35 years old)
 • *Quickstep Adult (over 16 years old)
 • *Quickstep Professional (over 18 years old)
 • *Salsa Babies (up to 5 years old)
 • *Salsa Juveniles (6-11 years old)
 • *Salsa Junior (12-16 years old)
 • *Salsa Youth (17-20 years old)
 • *Salsa Amateur (over 16 years old)
 • *Salsa Rising Star (over 18 years old)
 • *Salsa Senior (over 35 years old)
 • *Salsa Adult (over 16 years old)
 • *Salsa Professional (over 18 years old)
 • *Bachata Babies (up to 5 years old)
 • *Bachata Juveniles (6-11 years old)
 • *Bachata Junior (12-16 years old)
 • *Bachata Youth (17-20 years old)
 • *Bachata Amateur (over 16 years old)
 • *Bachata Rising Star (over 18 years old)
 • *Bachata Senior (over 35 years old)
 • *Bachata Adult (over 16 years old)
 • *Bachata Professional (over 18 years old)
 • *Merengue Babies (up to 5 years old)
 • *Merengue Juveniles (6-11 years old)
 • *Merengue Junior (12-16 years old)
 • *Merengue Youth (17-20 years old)
 • *Merengue Amateur (over 16 years old)
 • *Merengue Rising Star (over 18 years old)
 • *Merengue Senior (over 35 years old)
 • *Merengue Adult (over 16 years old)
 • *Merengue Professional (over 18 years old)
 • *Zeimpekiko Babies (up to 5 years old)
 • *Zeimpekiko Juveniles (6-11 years old)
 • *Zeimpekiko Junior (12-16 years old)
 • *Zeimpekiko Youth (17-20 years old)
 • *Zeimpekiko Amateur (over 16 years old)
 • *Zeimpekiko Rising Star (over 18 years old)
 • *Zeimpekiko Senior (over 35 years old)
 • *Zeimpekiko Adult (over 16 years old)
 • *Zeimpekiko Professional (over 18 years old)

Όσες κατηγορίες έχουν σήμα το αστεράκι (*) συμμετέχουν με μουσική της διοργάνωσης. Η μουσική θα ανακοινωθεί ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του φεστιβάλ στην ενότητα “Μουσική” εκτός από τη μουσική των Latin – Ballroom – Caribbean κατηγοριών.

  DUO / COUPLE

 • Classical Ballet Mini Kids (3-5 years old)
 • Classical Ballet Juveniles (6-8 years old)
 • Classical Ballet Junior (9-11 years old)
 • Classical Ballet Youth (12-15 years old)
 • Classical Ballet Adult (over 16 years old)
 • Classical Ballet Professional (over 18 years old)
 • Contemporary / Modern Mini Kids (3-5 years old)
 • Contemporary / Modern Juveniles (6-8 years old)
 • Contemporary / Modern Junior (9-11 years old)
 • Contemporary / Modern Youth (12-15 years old)
 • Contemporary / Modern Adult (over 16 years old)
 • Contemporary / Modern Professional (over 18 years old)
 • Jazz Mini Kids (3-5 years old)
 • Jazz Juveniles (6-8 years old)
 • Jazz Junior (9-11 years old)
 • Jazz Youth (12-15 years old)
 • Jazz Adult (over 16 years old)
 • Jazz Professional (over 18 years old)
 • Musical Mini Kids (3-5 years old)
 • Musical Juveniles (6-8 years old)
 • Musical Junior (9-11 years old)
 • Musical Youth (12-15 years old)
 • Musical Adult (over 16 years old)
 • Musical Professional (over 18 years old)
 • Bollywood Mini Kids (3-5 years old)
 • Bollywood Juveniles (6-8 years old)
 • Bollywood Junior (9-11 years old)
 • Bollywood Youth (12-15 years old)
 • Bollywood Adult (over 16 years old)
 • Bollywood Professional (over 18 years old)
 • Belly Dance Mini Kids (3-5 years old)
 • Belly Dance Juveniles (6-8 years old)
 • Belly Dance Junior (9-11 years old)
 • Belly Dance Youth (12-15 years old)
 • Belly Dance Adult (over 16 years old)
 • Belly Dance Professional (over 18 years old)
 • Ethno Mini Kids (3-5 years old)
 • Ethno Juveniles (6-8 years old)
 • Ethno Junior (9-11 years old)
 • Ethno Youth (12-15 years old)
 • Ethno Adult (over 16 years old)
 • Ethno Professional (over 18 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Mini Kids (3-5 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Juveniles (6-8 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Junior (9-11 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Youth (12-15 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Adult (over 16 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Professional (over 18 years old)
 • Break Dance Mini Kids (3-5 years old)
 • Break Dance Juveniles (6-8 years old)
 • Break Dance Junior (9-11 years old)
 • Break Dance Youth (12-15 years old)
 • Break Dance Adult (over 16 years old)
 • Break Dance Professional (over 18 years old)
 • Disco / Pop Mini Kids (3-5 years old)
 • Disco / Pop Juveniles (6-8 years old)
 • Disco / Pop Junior (9-11 years old)
 • Disco / Pop Youth (12-15 years old)
 • Disco / Pop Adult (over 16 years old)
 • Disco / Pop Professional (over 18 years old)
 • Acro Dance Mini Kids (3-5 years old)
 • Acro Dance Juveniles (6-8 years old)
 • Acro Dance Junior (9-11 years old)
 • Acro Dance Youth (12-15 years old)
 • Acro Dance Adult (over 16 years old)
 • Acro Dance Professional (over 18 years old)
 • Show Dance Mini Kids (3-5 years old)
 • Show Dance Juveniles (6-8 years old)
 • Show Dance Junior (9-11 years old)
 • Show Dance Youth (12-15 years old)
 • Show Dance Adult (over 16 years old)
 • Show Dance Professional (over 18 years old)
 • *1 Dance Open CCC Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open CCC Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open CCC Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open CCC Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open CCC Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open CCC Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open CCC Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open CCC Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Open S Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open S Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open S Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open S Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open S Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open S Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open S Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open S Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Open R Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open R Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open R Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open R Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open R Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open R Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open R Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open R Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Open PD Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open PD Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open PD Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open PD Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open PD Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open PD Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open PD Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open PD Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Open J Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open J Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open J Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open J Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open J Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open J Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open J Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open J Senior (over 35 years old)
 • *3 Dance Open Latin Juveniles (R-CCC-S / 6-11 years old)
 • *3 Dance Open Latin Junior (R-CCC-S / 12-15 years old)
 • *3 Dance Open Latin Youth (R-CCC-S / 17-20 years old)
 • *3 Dance Open Latin Amateur (R-CCC-S / over 16 years old)
 • *3 Dance Open Latin Rising Star (R-CCC-S / over 18 years old)
 • *3 Dance Open Latin Senior (R-CCC-S / over 35 years old)
 • *5 Dance Open Latin Juveniles (6-11 years old)
 • *5 Dance Open Latin Junior (12-15 years old)
 • *5 Dance Open Latin Youth (17-20 years old)
 • *5 Dance Open Latin Amateur (over 16 years old)
 • *5 Dance Open Latin Rising Star (over 18 years old)
 • *5 Dance Open Latin Senior (over 35 years old)
 • *5 Dance Open Latin Professional (over 18 years old)
 • *1 Dance Open W Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open W Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open W Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open W Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open W Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open W Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open W Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open W Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Open T Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open T Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open T Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open T Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open T Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open T Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open T Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open T Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Open VW Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open VW Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open VW Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open VW Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open VW Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open VW Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open VW Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open VW Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Open SF Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open SF Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open SF Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open SF Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open SF Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open SF Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open SF Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open SF Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Open Q Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Open Q Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Open Q Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Open Q Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Open Q Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open Q Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Open Q Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Open Q Senior (over 35 years old)
 • *3 Dance Open Ballroom Juveniles (W-T-Q / 6-11 years old)
 • *3 Dance Open Ballroom Junior (W-T-Q / 12-15 years old)
 • *3 Dance Open Ballroom Youth (W-T-Q / 17-20 years old)
 • *3 Dance Open Ballroom Amateur (W-T-Q / over 16 years old)
 • *3 Dance Open Ballroom Rising Star (W-T-Q / over 18 years old)
 • *3 Dance Open Ballroom Senior (W-T-Q / over 35 years old)
 • *5 Dance Open Ballroom Juveniles (6-11 years old)
 • *5 Dance Open Ballroom Junior (12-15 years old)
 • *5 Dance Open Ballroom Youth (17-20 years old)
 • *5 Dance Open Ballroom Amateur (over 16 years old)
 • *5 Dance Open Ballroom Rising Star (over 18 years old)
 • *5 Dance Open Ballroom Senior (over 35 years old)
 • *5 Dance Open Ballroom Professional (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed CCC Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed CCC Bronze Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed CCC Bronze Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed CCC Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed CCC Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed CCC Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed CCC Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed CCC Bronze Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Closed S Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed S Bronze Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed S Bronze Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed S Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed S Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed S Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed S Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed S Bronze Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Closed R Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed R Bronze Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed R Bronze Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed R Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed R Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed R Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed R Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed R Bronze Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Closed PD Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed PD Bronze Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed PD Bronze Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed PD Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed PD Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed PD Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed PD Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed PD Bronze Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Closed J Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed J Bronze (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed J Bronze (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed J Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed J Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed J Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed J Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed J Bronze Senior (over 35 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Latin Juveniles (R-CCC-S / 6-11 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Latin Juveniles (R-CCC-S / 6-11 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Latin Juveniles (R-CCC-S / 6-11 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Latin Junior (R-CCC-S / 12-15 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Latin Junior (R-CCC-S / 12-15 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Latin Junior (R-CCC-S / 12-15 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Latin Youth (R-CCC-S / 17-20 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Latin Youth (R-CCC-S / 17-20 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Latin Youth (R-CCC-S / 17-20 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Latin Amateur (R-CCC-S / over 16 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Latin Amateur (R-CCC-S / over 16 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Latin Amateur (R-CCC-S / over 16 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Latin Rising Star (R-CCC-S / over 18 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Latin Rising Star (R-CCC-S / over 18 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Latin Rising Star (R-CCC-S / over 18 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Latin Senior (R-CCC-S / over 35 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Latin Senior (R-CCC-S / over 35 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Latin Senior (R-CCC-S / over 35 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Latin Juveniles (6-11 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Latin Juveniles (6-11 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Latin Juveniles (6-11 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Latin Junior (12-15 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Latin Junior (12-15 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Latin Junior (12-15 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Latin Youth (17-20 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Latin Youth (17-20 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Latin Youth (17-20 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Latin Amateur (over 16 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Latin Amateur (over 16 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Latin Amateur (over 16 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Latin Rising Star (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Latin Rising Star (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Latin Rising Star (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Latin Senior (over 35 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Latin Senior (over 35 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Latin Senior (over 35 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Latin Professional (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Latin Professional (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Latin Professional (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed W Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed W Bronze Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed W Bronze Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed W Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed W Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed W Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed W Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed W Bronze Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Closed T Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed T Bronze Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed T Bronze Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed T Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed T Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed T Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed T Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed T Bronze Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Closed VW Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed VW Bronze Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed VW Bronze Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed VW Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed VW Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed VW Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed VW Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed VW Bronze Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Closed SF Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed SF Bronze Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed SF Bronze Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed SF Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed SF Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed SF Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed SF Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed SF Bronze Senior (over 35 years old)
 • *1 Dance Closed Q Bronze Juveniles (6-11 years old)
 • *1 Dance Closed Q Bronze Junior (12-16 years old)
 • *1 Dance Closed Q Bronze Youth (17-20 years old)
 • *1 Dance Closed Q Bronze Am-Am (over 16 years old)
 • *1 Dance Closed Q Bronze Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed Q Bronze Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *1 Dance Closed Q Bronze Pro-Pro (over 18 years old)
 • *1 Dance Closed Q Bronze Senior (over 35 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Ballroom Juveniles (W-T-Q / 6-11 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Ballroom Juveniles (W-T-Q / 6-11 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Ballroom Juveniles (W-T-Q / 6-11 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Ballroom Junior (W-T-Q / 12-15 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Ballroom Junior (W-T-Q / 12-15 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Ballroom Junior (W-T-Q / 12-15 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Ballroom Youth (W-T-Q / 17-20 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Ballroom Youth (W-T-Q / 17-20 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Ballroom Youth (W-T-Q / 17-20 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Ballroom Amateur (W-T-Q / over 16 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Ballroom Amateur (W-T-Q / over 16 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Ballroom Amateur (W-T-Q / over 16 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Ballroom Rising Star (W-T-Q / over 18 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Ballroom Rising Star (W-T-Q / over 18 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Ballroom Rising Star (W-T-Q / over 18 years old)
 • *3 Dance Closed Bronze Ballroom Senior (W-T-Q / over 35 years old)
 • *3 Dance Closed Silver Ballroom Senior (W-T-Q / over 35 years old)
 • *3 Dance Closed Gold Ballroom Senior (W-T-Q / over 35 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Ballroom Juveniles (6-11 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Ballroom Juveniles (6-11 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Ballroom Juveniles (6-11 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Ballroom Junior (12-15 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Ballroom Junior (12-15 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Ballroom Junior (12-15 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Ballroom Youth (17-20 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Ballroom Youth (17-20 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Ballroom Youth (17-20 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Ballroom Amateur (over 16 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Ballroom Amateur (over 16 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Ballroom Amateur (over 16 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Ballroom Rising Star (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Ballroom Rising Star (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Ballroom Rising Star (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Ballroom Senior (over 35 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Ballroom Senior (over 35 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Ballroom Senior (over 35 years old)
 • *5 Dance Closed Bronze Ballroom Professional (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Silver Ballroom Professional (over 18 years old)
 • *5 Dance Closed Gold Ballroom Professional (over 18 years old)
 • *Salsa Babies (up to 5 years old)
 • *Salsa Juveniles (6-11 years old)
 • *Salsa Junior (12-16 years old)
 • *Salsa Youth (17-20 years old)
 • *Salsa Amateur (over 16 years old)
 • *Salsa Rising Star (over 18 years old)
 • *Salsa Senior (over 35 years old)
 • *Salsa Adult (over 16 years old)
 • *Salsa Professional (over 18 years old)
 • *Salsa Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *Salsa Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *Bachata Babies (up to 5 years old)
 • *Bachata Juveniles (6-11 years old)
 • *Bachata Junior (12-16 years old)
 • *Bachata Youth (17-20 years old)
 • *Bachata Amateur (over 16 years old)
 • *Bachata Rising Star (over 18 years old)
 • *Bachata Senior (over 35 years old)
 • *Bachata Adult (over 16 years old)
 • *Bachata Professional (over 18 years old)
 • *Bachata Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *Bachata Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *Merengue Babies (up to 5 years old)
 • *Merengue Juveniles (6-11 years old)
 • *Merengue Junior (12-16 years old)
 • *Merengue Youth (17-20 years old)
 • *Merengue Amateur (over 16 years old)
 • *Merengue Rising Star (over 18 years old)
 • *Merengue Senior (over 35 years old)
 • *Merengue Adult (over 16 years old)
 • *Merengue Professional (over 18 years old)
 • *Merengue Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *Merengue Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *Arg. Tango Juveniles (6-11 years old)
 • *Arg. Tango Junior (12-16 years old)
 • *Arg. Tango Youth (17-20 years old)
 • *Arg. Tango Amateur (over 16 years old)
 • *Arg. Tango Rising Star (over 18 years old)
 • *Arg. Tango Senior (over 35 years old)
 • *Arg. Tango Adult (over 16 years old)
 • *Arg. Tango Professional (over 18 years old)
 • *Arg. Tango Pro-Am (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • *Arg. Tango Am-Pro (6-11, 12-15, over 16 years old)
 • Zeimpekiko Babies (up to 5 years old)
 • Zeimpekiko Juveniles (6-11 years old)
 • Zeimpekiko Junior (12-16 years old)
 • Zeimpekiko Youth (17-20 years old)
 • Zeimpekiko Amateur (over 16 years old)
 • Zeimpekiko Rising Star (over 18 years old)
 • Zeimpekiko Senior (over 35 years old)
 • Zeimpekiko Adult (over 16 years old)
 • Zeimpekiko Professional (over 18 years old)

Όσες κατηγορίες έχουν σήμα το αστεράκι (*) συμμετέχουν με μουσική της διοργάνωσης. Η μουσική θα ανακοινωθεί ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του φεστιβάλ στην ενότητα “Μουσική” εκτός από τη μουσική των Latin – Ballroom– Caribbean (Salsa, Bachata, Merengue) – Arg. Tango κατηγοριών.

  GROUP

  SMALL GROUP (3-7 dancers) / LARGE GROUP (8-13 dancers) / FORMATION (14-25 dancers) / PRODUCTION (26+ dancers) CATEGORIES

  ALL LADIES LATIN (5+ dancers) / FORMATION LATIN/BALLROOM (4-8 couples)

  CATEGORIES
 • Classical Ballet Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Classical Ballet Group Juveniles (6-8 years old)
 • Classical Ballet Group Junior (9-11 years old)
 • Classical Ballet Group Youth (12-15 years old)
 • Classical Ballet Group Adult (over 16 years old)
 • Classical Ballet Group Professional (over 18 years old)
 • Contemporary / Modern Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Contemporary / Modern Group Juveniles (6-8 years old)
 • Contemporary / Modern Group Junior (9-11 years old)
 • Contemporary / Modern Group Youth (12-15 years old)
 • Contemporary / Modern Group Adult (over 16 years old)
 • Contemporary / Modern Group Professional (over 18 years old)
 • Jazz Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Jazz Group Juveniles (6-8 years old)
 • Jazz Group Junior (9-11 years old)
 • Jazz Group Youth (12-15 years old)
 • Jazz Group Adult (over 16 years old)
 • Jazz Group Professional (over 18 years old)
 • Musical Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Musical Group Juveniles (6-8 years old)
 • Musical Group Junior (9-11 years old)
 • Musical Group Youth (12-15 years old)
 • Musical Group Adult (over 16 years old)
 • Musical Group Professional (over 18 years old)
 • Bollywood Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Bollywood Group Juveniles (6-8 years old)
 • Bollywood Group Junior (9-11 years old)
 • Bollywood Group Youth (12-15 years old)
 • Bollywood Group Adult (over 16 years old)
 • Bollywood Group Professional (over 18 years old)
 • Belly Dance Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Belly Dance Group Juveniles (6-8 years old)
 • Belly Dance Group Junior (9-11 years old)
 • Belly Dance Group Youth (12-15 years old)
 • Belly Dance Group Adult (over 16 years old)
 • Belly Dance Group Professional (over 18 years old)
 • Ethno Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Ethno Group Juveniles (6-8 years old)
 • Ethno Group Junior (9-11 years old)
 • Ethno Group Youth (12-15 years old)
 • Ethno Group Adult (over 16 years old)
 • Ethno Group Professional (over 18 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Group Juveniles (6-8 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Group Junior (9-11 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Group Youth (12-15 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Group Adult (over 16 years old)
 • Street Dance / Hip-Hop Group Professional (over 18 years old)
 • Break Dance Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Break Dance Group Juveniles (6-8 years old)
 • Break Dance Group Junior (9-11 years old)
 • Break Dance Group Youth (12-15 years old)
 • Break Dance Group Adult (over 16 years old)
 • Break Dance Group Professional (over 18 years old)
 • Disco / Pop Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Disco / Pop Group Juveniles (6-8 years old)
 • Disco / Pop Group Junior (9-11 years old)
 • Disco / Pop Group Youth (12-15 years old)
 • Disco / Pop Group Adult (over 16 years old)
 • Disco / Pop Group Professional (over 18 years old)
 • Fitness Dance Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Fitness Dance Group Juveniles (6-8 years old)
 • Fitness Dance Group Junior (9-11 years old)
 • Fitness Dance Group Youth (12-15 years old)
 • Fitness Dance Group Adult (over 16 years old)
 • Fitness Dance Group Professional (over 18 years old)
 • Acro Dance Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Acro Dance Group Juveniles (6-8 years old)
 • Acro Dance Group Junior (9-11 years old)
 • Acro Dance Group Youth (12-15 years old)
 • Acro Dance Group Adult (over 16 years old)
 • Acro Dance Group Professional (over 18 years old)
 • Cheerleading Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Cheerleading Group Juveniles (6-8 years old)
 • Cheerleading Group Junior (9-11 years old)
 • Cheerleading Group Youth (12-15 years old)
 • Cheerleading Group Adult (over 16 years old)
 • Cheerleading Group Professional (over 18 years old)
 • Show Dance Group Mini Kids (3-5 years old)
 • Show Dance Group Juveniles (6-8 years old)
 • Show Dance Group Junior (9-11 years old)
 • Show Dance Group Youth (12-15 years old)
 • Show Dance Group Adult (over 16 years old)
 • Show Dance Group Professional (over 18 years old)
 • All Ladies Latin Juveniles (6-11 years old)
 • All Ladies Latin Junior (12-16 years old)
 • All Ladies Latin Youth (17-20 years old)
 • All Ladies Latin Amateur (over 16 years old)
 • All Ladies Latin Rising Star (over 18 years old)
 • All Ladies Latin Senior (over 35 years old)
 • All Ladies Latin Adults (over 16 years old)
 • All Ladies Latin Professional (over 18 years old)
 • All Ladies Latin Show Juveniles (6-11 years old)
 • All Ladies Latin Show Junior (12-16 years old)
 • All Ladies Latin Show Youth (17-20 years old)
 • All Ladies Latin Show Amateur (over 16 years old)
 • All Ladies Latin Show Rising Star (over 18 years old)
 • All Ladies Latin Show Senior (over 35 years old)
 • All Ladies Latin Show Adults (over 16 years old)
 • All Ladies Latin Show Professional (over 18 years old)
 • All Ladies Caribbean Juveniles (6-11 years old)
 • All Ladies Caribbean Junior (12-16 years old)
 • All Ladies Caribbean Youth (17-20 years old)
 • All Ladies Caribbean Amateur (over 16 years old)
 • All Ladies Caribbean Rising Star (over 18 years old)
 • All Ladies Caribbean Senior (over 35 years old)
 • All Ladies Caribbean Adults (over 16 years old)
 • All Ladies Caribbean Professional (over 18 years old)
 • Formation Latin Juveniles (6-11 years old)
 • Formation Latin Junior (12-16 years old)
 • Formation Latin Youth (17-20 years old)
 • Formation Latin Amateur (over 16 years old)
 • Formation Latin Rising Star (over 18 years old)
 • Formation Latin Senior (over 35 years old)
 • Formation Latin Adults (over 16 years old)
 • Formation Latin Professional (over 18 years old)
 • Formation Ballroom Juveniles (6-11 years old)
 • Formation Ballroom Junior (12-16 years old)
 • Formation Ballroom Youth (17-20 years old)
 • Formation Ballroom Amateur (over 16 years old)
 • Formation Ballroom Rising Star (over 18 years old)
 • Formation Ballroom Senior (over 35 years old)
 • Formation Ballroom Adults (over 16 years old)
 • Formation Ballroom Professional (over 18 years old)
 • Formation Arg. Tango Youth (17-20 years old)
 • Formation Arg. Tango Amateur (over 16 years old)
 • Formation Arg. Tango Rising Star (over 18 years old)
 • Formation Arg. Tango Senior (over 35 years old)
 • Formation Arg. Tango Adults (over 16 years old)
 • Formation Arg. Tango Professional (over 18 years old)
 • Zeimpekiko Group Juveniles (6-11 years old)
 • Zeimpekiko Group Junior (12-16 years old)
 • Zeimpekiko Group Youth (17-20 years old)
 • Zeimpekiko Group Amateur (over 16 years old)
 • Zeimpekiko Group Rising Star (over 18 years old)
 • Zeimpekiko Group Senior (over 35 years old)
 • Zeimpekiko Group Adult (over 16 years old)
 • Zeimpekiko Group Professional (over 18 years old)
 • Hasapiko Group Juveniles (6-11 years old)
 • Hasapiko Group Junior (12-16 years old)
 • Hasapiko Group Youth (17-20 years old)
 • Hasapiko Group Amateur (over 16 years old)
 • Hasapiko Group Rising Star (over 18 years old)
 • Hasapiko Group Senior (over 35 years old)
 • Hasapiko Group Adult (over 16 years old)
 • Hasapiko Group Professional (over 18 years old)
 • Syrtaki Group Juveniles (6-11 years old)
 • Syrtaki Group Junior (12-16 years old)
 • Syrtaki Group Youth (17-20 years old)
 • Syrtaki Group Amateur (over 16 years old)
 • Syrtaki Group Rising Star (over 18 years old)
 • Syrtaki Group Senior (over 35 years old)
 • Syrtaki Group Adult (over 16 years old)
 • Syrtaki Group Professional (over 18 years old)

Σε όλες τις κατηγορίες τα groups συμμετέχουν με δική τους μουσική στους χρόνους που δίνονται ανά κατηγορία.

Senso Dance

Σύλλογος Αθλητικού και Κοινωνικού Χορού Θεσσαλονίκης

Αγίας Τριάδος 8, Σταυρούπολη

Τηλ: 6984912310

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 17:00-23:00

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, επικοινωνήστε μαζί μας

Τα νέα μας